Get Adobe Flash player
Regulamin korzystania z usług Internet Cafe

 Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania przez klientów z kawiarenki. Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się w warunkami niniejszego regulaminu oraz do przestrzegania wszystkich punktów.

 1. Z kawiarenki może korzystać każda osoba znająca podstawy obsługi komputera, systemu Windows oraz umiejąca korzystać z sieci Internet.
 2. Klient ma obowiązek zapoznania się z cennikiem usług kawiarenki internetowej Cafe „Anny” przed zajęciem stanowiska komputerowego.
 3. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą korzystać z kawiarenki wyłącznie z opiekunem.
 4. Klient nie ma prawa ingerować w program do obsługi kawiarenki, ingerencja w jego działanie będzie jednoznaczna z nakazem opuszczenia lokalu bez zwrotu pieniędzy. W razie problemów z Klientem będzie wezwana Policja.
 5. Każdy użytkownik kawiarenki jest zobowiązany do przestrzegania zasad prawidłowego użytkowania sprzętu oraz niezwłocznego informowania pracowników kawiarenki o wszelkich jego awariach, nieprawidłowościach w pracy. Przy stanowiskach komputerowych jest zupełny zakaz spożywania jedzenia i picia oraz palenia.
 6. W przypadku konieczności skorzystania z przenośnego dysku USB klient jest zobowiązany do uzgodnienia i ustalenia tych działań z obsługą kawiarenki.
 7. Klient jest zobowiązany do korzystania z sieci Internet w sposób zgodny z prawem oraz powszechnie przyjętymi zasadami (technicznymi, społecznymi i moralnymi).
 8. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia sprzętu przez klienta, ponosi on pełną odpowiedzialność finansową za poczynione szkody.
 9. Wszelkie przypadki prób włamań lub prób nieautoryzowanego dostępu do serwerów będą skutkowały natychmiastowym odłączeniem komputera oraz przeniesieniem na Klienta pełnej odpowiedzialności za poczynione szkody.
 10. Wszelkie niestandardowe działania dotyczące numeru IP są surowo wzbronione, Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za poczynione działania.
 11. Kawiarenka internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji udostępnianych przez sieć Internet, za ich prawidłowość, aktualność, ani za to, że są obciążone prawami osób trzecich oraz za inne naruszenie prawa, jakich dopuszcza się nadawca tej informacji.
 12. Klient w trakcie korzystania z Internetu jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich praw autorskich w stosunku do materiałów zamieszczanych w sieci.
 13. Klient jest nie ma prawa do zainstalowania własnego oprogramowania na użytkowanej stacji.
 14. Kawiarenka nie udostępnia programów do obsługi poczty e-mail.
 15. Pracownicy kawiarenki nie ponoszą odpowiedzialności za dane pozostawione przez klienta na twardym dysku komputerów kawiarenki.
 16. Pracownicy kawiarenki nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione rzeczy i garderobę klientów.
 17. Obsługa kawiarenki może w sporadycznych przypadkach odmówić klientom możliwości skorzystania z usług kawiarenki (na przykład w przypadku osób nietrzeźwych) bez konieczności podania powodu. W razie problemów z Klientem będzie wezwana Policja.
 18. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu Klient może zostać pociągnięty do pełnej odpowiedzialności materialnej i prawnej.
 19. W kawiarence jest zamontowany system monitoringu wizyjnego. Każda osoba przebywająca na terenie kawiarenki jest stale monitorowana i rejestrowana. System ten jest wykorzystywany jedynie w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom kawiarenki. Dane klienta, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych będą wykorzystywane jedynie do celów ewidencyjnych i marketingowych.